O KNIZE

KUCHYNĚ A STOLNIČENÍ NA ŠLECHTICKÝCH SÍDLECH
KITCHENS AND TABLE SETTINGS OF THE NOBILITY
KÜCHEN UND TAFELKULTUR IN ADELSSITZEN

text: Pavla Kalousová

fotografie: Václav Hynčík, Pavla Kalousová

Kniha vás provede fascinujícím světem přípravy jídel a kultury stolování na jednadvaceti českých a moravských šlechtických sídlech od období renesance až po vystěhování šlechtických rodů z jejich domovů před druhou světovou válkou či krátce po ní.

Tradice v podobě předávání zkušeností z pokolení na pokolení, úsilí získat nové, modernější, komfortnější, ale i zdravější přístupy v oblasti stravování představovaly pro aristokraty výzvy, které patřily neodmyslitelně ke zvyšování jejich společenské prestiže. Šlechtická sídla skrývají velké množství zajímavých postřehů z oblasti přípravy jídel až po stolování.

Kniha je rozdělena na kapitoly, které vždy obsahují jeden objekt. Kapitola provede čtenáře krátkou historií hradu či zámku, architekturou kuchyňských a jídelních prostor a představí zajímavé předměty někdy doplněné i značkami manufaktur. Je obohacena kulinářskými zajímavostmi, původními menu, soupisy spížních či vinných zásob nebo recepty. Pro větší srozumitelnost a přehlednost je celá publikace postavena na fotografickém materiálu zahrnujícím více než 600 snímků.

Text je uváděn ve třech jazycích (čeština, angličtina, němčina) vzhledem k provázanosti české aristokracie s celou Evropou.

Počet stran: 396
Formát: 23 x 32 cm

Cena: 799 Kč (včetně 10%DPH)


1. vydání: ISBN 978-80-260-8777-9

2. vydání: ISBN 978-80-270-0341-9

Video

Krátké video o knize do OKA Kosmasu zpracovali pánové Tomáš Weiss a Vojtěch Polák.

 

Český rozhlas Regina - S vámi v Praze ( 23.1.2016) o stolování na šlechtických sídlech s redaktorem Petrem Zajíčkem

 

http://www.rozhlas.cz/regina/svamivpraze/_zprava/v-kuchynich-vladl-neuveritelny-poradek-rika-autorka-knihy-kuchyne-a-stolniceni-na-slechtickych-sidlech-pavla-kalousova--1576650

Audio

Český rozhlas Plus - Historie Plus (13.2.2016 20:35)
Jídlo a stolování vždy patřilo k podstatným rysům životního stylu a gastronomie o nás vypovídá více, než si myslíme...

Knihu můžete zakoupit formou e-shopu prostřednictvím této webové stránky. Knihu obratem posíláme. Dále je možné ji dostat v distribuční síti prodejen Kosmas.