O AUTORCE

Pavla Kalousová

Pavla Kalousová (*1965) se narodila v Plzni. Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze a dále obor starožitnictví na Rudolfínské akademii v Praze. Od roku 1995 podniká v oblasti polygrafie. V rámci působení v divadelním prostředí v letech 2007-2014 zrealizovala jako kurátorka několik úspěšných výstav v oblasti scénografie či kostýmního výtvarnictví. Dlouhodobě se věnuje historickým nemovitostem, kde pomáhá zájemcům s koupí či prodejem těchto sídel.

Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Praze studovala v letech 2007-2013 téma Kuchyně a stolničení na šlechtických sídlech od renesance do poloviny 20. století. Badatelskou práci na dané téma autorka zpracovala do knižní podoby pro širokou veřejnost.

 

Autorka s miláčkem rodiny, jezevčíkem Dampine de Jure
řečeným Ferda, v parku loveckého zámku Kozel
na Plzeňsku, podzim 2015.
(foto z rodinného archivu)
autorka2
Výřez ze slavného netolického obrazu od malíře Jindřicha de Veerle z roku 1686, kde byl unikátně zachycen i zámek Kratochvíle. Studium ikonografie patřilo k základním pramenům zpracovávaného zámku. Autorka ukazuje na vstupní část zámeckého areálu, kde se nacházela panská kuchyně. V samotném zámku nebyly kuchyňské prostory žádané vzhledem k nepříjemným pachům linoucím se z připravovaných pokrmů. Na zámku mohou navštěvníci pouze spatřit přípravnu pokrmů a dále nově zrestaurovanou jídelnu Rožmberků.
Státní zámek Kratochvíle ve správě Národního památkového ústavu,
foto Václav Hynčík
autorka3
Focení interiérů probíhalo zásadně v zimních měsících, aby se nenarušil chod návštěvnických prohlídek na objektech. Díky vstřícnosti kastelánů a dalších zaměstnanců Národního památkového ústavu byly pořízeny fotografie pro publikaci v nejlepší možné kvalitě.
Státní zámek Hořovice ve správě Národního památkového ústavu, foto Václav Hynčík